banner logo site gr  

  

Συμβουλευτική Υποστήριξης Σχολικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμης: Με επιτυχία η ολοκλήρωση του προγράμματος

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς δήμου Θέρμης συνέχισε για ακόμη μία χρονιά, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., την υλοποίηση του προγράμματος «Συμβουλευτική Υποστήριξης Σχολικών κοινοτήτων Δήμου Θέρμης, σχολικού έτους 2017-2018» ως αποτέλεσμα της εκτίμησης των αναγκών των σύγχρονων σχολικών κοινοτήτων, αλλά και της αξιολόγησης των αναγκών που δημιουργεί η σύγχρονη και απαιτητική κοινωνική πραγματικότητα για το σύνολο των μελών της Σχολικής Κοινότητας.

Στόχος του προγράμματος ήταν η στήριξη και ενδυνάμωση όλων των μελών (παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών) των σχολικών κοινοτήτων του Δήμου Θέρμης, αλλά και η πρόληψη και διαχείριση επιμέρους θεμάτων. Δόθηκε η δυνατότητα σε παιδιά και έφηβους/ες, γονείς και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν με εξειδικευμένους σύμβουλους, ψυχολόγους, και να βοηθηθούν σε θέματα που τους απασχολούσαν.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο του προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2017- 2018 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες Δράσεις:

 • Δράσεις Ενημέρωσης - Πληροφόρησης για την έναρξη και τις δράσεις του έργου
 • Συμβουλευτική Στήριξη (ατομική - οικογενειακή)
 • Ομάδες Στήριξης Γονέων
 • Ομάδες Στήριξης Εφήβων
 • Σεμινάριο Εκπαιδευτικών
 • Εξειδικευμένες Ενημερωτικές Ομιλίες

Οι υπηρεσίες παρέχονταν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και το επιστημονικό προσωπικό του προγράμματος απαρτιζόταν αποκλειστικά από ψυχολόγους.

Αναλυτικά, οι επιμέρους υπηρεσίες του Προγράμματος αφορούσαν στα εξής:

 • Δράσεις Ενημέρωσης - Πληροφόρησης Σχολικών Κοινοτήτων Μαθητών και Γονέων Θέρμης για την έναρξη του έργου
  Στόχος των ενεργειών ενημέρωσης ήταν η αναλυτική πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας, καθώς και του συνόλου των γονέων και κηδεμόνων όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δράσεις του προγράμματος με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν επτά (7) Ενημερωτικές Συναντήσεις: τρεις (3) Ενημερωτικές Συναντήσεις με Διευθυντές και συλλόγους Νηπιαγωγών-Δασκάλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου / μία ανά δημοτική ενότητα, Τρεις (3) Ενημερωτικές Συναντήσεις με Διευθυντές και συλλόγους καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου / μία ανά δημοτική ενότητα και Μία (1) Ενημερωτική Συνάντηση με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Γονείς και Κηδεμόνες όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου. Παράλληλα, διανεμήθηκαν 8.500 Ενημερωτικά Φυλλάδια και αναρτήθηκαν 1.000 Αφίσες δημοσιοποίησης του έργου σε σχολεία και σε κατά τόπους δομές και υπηρεσίες του δήμου.
 • Συμβουλευτική Στήριξη (ατομική - οικογενειακή)
  Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποίησαν περισσότερες από 130 συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης γονέων και μαθητών. Ενδεικτικά θέματα: σχέσεις παιδιών-γονέων και θέματα φιλίας, όρια εντός του οικογενειακού συστήματος, επιθετικότητα και βία στις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους, αδελφικές σχέσεις, άγχος επιδόσεων στο σχολείο και τις πανελλαδικές εξετάσεις, προσαρμογή στο σχολείο μαθητών από το εξωτερικό, οικονομική, συναισθηματική κρίση/ διαζύγιο και συνέπειες στην ψυχολογία και συμπεριφορά των παιδιών, διαχείριση χρόνου μελέτης, εφηβεία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, κ.α. Διευκρινίζεται ότι οι συναντήσεις είχαν συμβουλευτικό, και όχι θεραπευτικό χαρακτήρα, και διέπονταν από τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, που συνεπάγεται την τήρηση του απόρρητου των πληροφοριών των συναντήσεων.
 • Ομάδες Στήριξης Γονέων (σχολές Γονέων)
  Κύριος στόχος της Δράσης ήταν να υποστηρίξει τους γονείς στο ρόλο τους και να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν μια ουσιαστική σχέση επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αιτήσεις συμμέτοχης φέτος ξεπέρασαν τις 120. Πραγματοποιήθηκαν πέντε συνολικά ομάδες γονέων σε σχολικές μονάδες του δήμου, τις όποιες παρακολουθήσαν σε περισσότεροι από 70 γονείς. Οι ομάδες δημιουργήθηκαν με γονείς που είχαν παιδιά σε παρόμοιο αναπτυξιακό στάδιο και η θεματολογία ήταν σχετική με τις ανησυχίες και τα θέματα που αυτοί αντιμετωπίζουν και που αφορούσαν σε:
  • καλύτερη γνωριμία με τα παιδιά και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και της ψυχολογίας της κάθε ηλικίας.
  • κατανόηση των σημαντικότερων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος γονιός & ενθάρρυνση του γονεϊκού ρόλου
  • ερμηνεία και διαχείριση της αρνητικής συμπεριφοράς παιδιών
  • ανάπτυξη τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας (ενεργητική ακρόαση, αντιμετώπιση διφορούμενων μηνυμάτων, κ.α)
  • ανάπτυξη υπευθυνότητας, ενθάρρυνσης, αυτοεκτίμησης και λήψης πρωτοβουλιών στα παιδιά
  καθώς και σε ειδικότερα θέματα που προέκυψαν στις επιμέρους ομάδες και αφορούσαν στην ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση των γονιών (π.χ. Παιδικός θυμός – Φοβίες, ζήλια, σεξουαλικότητα)
  Παράλληλα, η Ομάδα Γονέων αποτέλεσε ένα πλαίσιο ουσιαστικής και δημιουργικής αλληλεπίδρασης των μελών της Σχολικής Κοινότητας, με την έναρξη ανοιχτού διαλόγου κι επικοινωνίας μεταξύ γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών.
  Κάθε ομάδα πραγματοποίησε οκτώ (8) δίωρες συναντήσεις, διάρκειας δύο ωρών, σε εβδομαδιαία ή 15νθημερη απογευματινή βάση. Οι ομάδες οργανώθηκαν και συντονίστηκαν από ψυχολόγους.
 • Ομάδες Στήριξης Εφήβων
  Η δράση αφορούσε στην υλοποίηση οκτώ (8) Στοχευμένων Ομαδικών Παρεμβάσεων δίωρης διάρκειας σε Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και λύκεια) του Δήμου Θέρμης. Μέσα στις ομάδες δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να μοιραστούν εμπειρίες, να αντιπαρατεθούν και να επικοινωνήσουν. Η μέχρι τώρα εμπειρία από τα προγράμματα έχει δείξει ότι οι ομάδες αποτελούν ένα πλαίσιο ασφαλούς και δημιουργικής έκφρασης, αλλά και πειραματισμού και προσωπικής αναζήτησης των μαθητών.
  Η λειτουργία των ομάδων καθορίστηκε με βάση θέματα που προκύπταν μέσα στο σχολικό πλαίσιο και αφορούσαν στις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, με τους γονείς και τους καθηγητές, τα ΜΜΕ και το ιντερνέτ, την επικοινωνία και την διαχείριση του άγχους. Οι ομάδες συντάχθηκαν με εθελοντική συμμετοχή, με όσους δηλαδή μαθητές επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε συναντήσεις εκτός σχολικού ωραρίου.
  Η Δράση των ομάδων στήριξης εφήβων λειτούργησε συμπληρωματικά προς τη δράση της ατομικής συμβουλευτικής εμπλουτίζοντας τη διαδικασία της συμβουλευτικής με τη δυναμικότητα της ομαδικής αλληλεπίδρασης, καθώς το σύστημα της σχολικής κοινότητας απασχολούν δυσκολίες κοινωνικής συμπεριφοράς, εμπλέκονται διαπροσωπικές σχέσεις και πολυεπίπεδα πρότυπα επικοινωνίας. Με την έννοια αυτή, η Δράση της ομαδικής συμβουλευτικής δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκπαιδευτούν, με ασφαλείς και πλαισιωμένες συνθήκες, σε νέα πρότυπα συμπεριφοράς, αλλά και δημιουργικά να διαφοροποιηθούν σε επίπεδο προσωπικών στάσεων και αρχών.
 • Βραχύχρονο Σεμινάρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Η δράση αφορούσε στην υλοποίηση ενός βραχύχρονου βιωματικού σεμιναρίου σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Φέτος, στόχος του προγράμματος ήταν η κινητοποίηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών που επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις δύσκολες καταστάσεις της σχολικής κοινότητας, χωρίς να εξουθενώνονται αλλά και χωρίς να απομακρύνονται από τους στόχους τους.
  Σε έξι (6) δίωρες, απογευματινές, συναντήσεις με θέμα τη «συνειδητή χρήση και καλλιέργεια αποτελεσματικών κοινωνικών δεξιοτήτων», επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε, βιωματικά, εκείνα τα ερεθίσματα που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν & να εμπλουτίσουν τα αποθέματά τους.
  Απώτερος στόχος ήταν η κατάκτηση τεχνικών που επιτρέπουν στον καθένα/μια να ξεπερνά τις δυσκολίες, παραμένοντας ευέλικτος/η και δημιουργικός/η, στα πλαίσια του σχολείου, αλλά και στην προσωπική ζωή. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν περιορισμένος (15) προκειμένου να εξασφαλίζονται συνθήκες γόνιμου διαλόγου και τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας.
 • Εξειδικευμένες Ενημερωτικές Ομιλίες
  Η νέα αυτή δράση αφορούσε στην οργάνωση και υλοποίηση Εξειδικευμένων Ομιλιών σε σχολικές μονάδες του δήμου για την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. Ειδικότερα, περιλάμβανε την υλοποίηση δίωρων αυτοτελών ενημερωτικών συναντήσεων/παρουσιάσεων από ψυχολόγο σε σχολικές μονάδες του δήμου Θέρμης όπου τα κύρια θέματα που αναπτυχθήκαν σχετίζονταν με ζητήματα που απασχολούν τους γονείς στην καθημερινή συναναστροφή με τα παιδιά και ειδικότερα την προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο & το ρόλο των γονιών, τη διαχείριση συμπεριφοράς παιδιών, τα όρια & η επιθετικότητα, τα ψηφιακά μέσα & ο ρόλος των γονέων στη χρήση του διαδικτύου, επικοινωνία στην οικογένεια & το σχολείο.
  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των δημοτών καθώς κάθε χρόνο οι δράσεις του προγράμματος προσαρμόζονται βάση των αιτημάτων που προκύπτουν από την προηγουμένη χρονιά. Η αξιολόγηση των αιτημάτων είναι αυτή που διαφοροποιεί ανάλογα και τις δράσεις και τους ειδικότερους στόχους του προγράμματος της επομένης σχολικής χρονιάς. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνεται η αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ γονέων, σχολείου και δήμου και η μεταξύ τους επικοινωνία.

 

 

 

 

Για περισσότερα νέα κάνετε κλίκ εδώ

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 

logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

iso