banner logo site gr  

  

Πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα «Βέλτιστη χρήση νερού», έργο Best Water Use - BestU, πρόγραμμα «Interreg V-A Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020»

Με μεγάλη ανταπόκριση των ενδιαφερομένων έλαβε χώρα η ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Βέλτιστη χρήση νερού», στο πλαίσιο του έργου Best Water Use - BestU, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Interreg V-A Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», το Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας «ΓΕΩΤ.Ε.Ε.» και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης «Δ.Ε.Υ.Α.» των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης και Πυλαίας-Χορτιάτη την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, στις 9.00 π.μ., στο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ.

“Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος στοχεύει στην αλλαγή της συμπεριφοράς, η οποία ξεκινά από την πολύ μικρή ηλικία. Εμείς έχουμε μεγαλώσει σε μία καταναλωτική κοινωνία που παρήγαγε και χρησιμοποιούσε αλόγιστα τους πόρους. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επόμενη γενιά. Από την προσχολική ηλικία, από την παιδική και την εφηβική ηλικία είναι στα χέρια των παιδιών να αλλάξουν τον τρόπο, με τον οποίο εμείς χρησιμοποιούσαμε τους φυσικούς πόρους και το νερό είναι ένα από τους πιο βασικούς φυσικούς πόρους”, δήλωσε ο κ. Σαρηγιάννης, Γενικός Διευθυντής της Ανατολικής Α.Ε. . Ανέφερε επίσης πως το έργο «Best Water Use» υλοποιείται σε συνεργασία με τις διευθύνσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τους τέσσερις δήμους ανατολικής Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Καλαμαριάς, Θερμαϊκού και Πυλαίας - Χορτιάτη και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία θα γίνει κυρίως μέσω των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καθηγητής Γιάννης Κρεστενίτης, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος, ο Πρόεδρος της Ανατολικής Α.Ε. κ. Σωκράτης Σαμαράς, όπως και οι Πρόεδροι των Δ.Ε.Υ.Α. των Δήμων Θερμαϊκού κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής, Θέρμης κ. Παναγιώτης Πονερίδης και Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Χρήστος Μπουτσιβάρης.

Στην 1η ενότητα αναφέρθηκαν οι λόγοι που οδήγησαν στο BestU και ακολούθησε παρουσίαση των στόχων, των ομάδων στόχου, των πακέτων εργασίας (δράσεις και παραδοτέα) και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου «Best Water Use», από την. κ. Κασάπη Κωνσταντία-Αναστασία, Γεωλόγο Msc, συνεργάτη της Ανατολικής Α.Ε., τονίζοντας την προσπάθεια για ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των υδάτων. Η 2η παρουσίαση με τίτλο «Τρέχουσες ερευνητικές δράσεις στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» έγινε από τον κ. Ιωάννη Λιούμπα, Δρ. Χημικό Μηχανικό, στέλεχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Έργων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. τονίζοντας ότι οι δράσεις αυτές είναι εναρμονισμένες με τους στόχους για προστασία του περιβάλλοντος, ικανοποίηση και ασφάλεια των πολιτών, τη βελτιστοποίηση των διεργασιών και τη συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας. Ενδιαφέρον παρουσίασε για το κοινό το πρόγραμμα Έξυπνα Υδρόμετρα, (SMART-WATER), που αφορά συστήματα τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης. Η 3η παρουσίαση με τίτλο «Διαχείριση Υδάτων, Γεωργία-Προστασία περιβάλλοντος» αποτελείτο από 2 μέρη και πραγματοποιήθηκε από 2 μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., την κ. Καλλιόπη Παπαοικονόμου, Γεωπόνο Msc – Περιβαλλοντολόγο (Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθίας) και τον κ. Στέφανο Στεφανίδη, Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο PhD, οι οποίοι προσέγγισαν το ζήτημα της διαχείρισης ως προς την νομοθεσία, τα σχέδια διαχείρισης και το σωστό σχεδιασμό των τεχνικών έργων.

Ακολούθησαν η παρουσίαση «Εναλλακτικές (νέες) πηγές αρδευτικού νερού» από τον κ. Αθανάσιο Πανώρα, τέως τακτικό ερευνητή ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και η παρουσίαση «To Κέντρο UNESCO Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Α.Π.Θ, ο ρόλος του για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης» από την κ. Ελπίδα Κολοκυθά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.."Δεν μπορείς να διαχειριστείς ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις" είπε ο κ. Πανώρας, τονίζοντας την ανάγκη συστηματικών μετρήσεων για ορθό σχεδιασμό, ελαχιστοποίηση της σπατάλης και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Χρειάζονται περισσότερα και καλύτερα στοιχεία, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση του Ιουλίου του 2018 του ΟΗΕ, για τον "στόχο 6", που είναι Καθαρό Νερό και Αποχέτευση - στην "Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη" υπογράμμισε η πρόεδρος του Κέντρου UNESCO Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του ΑΠΘ, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, κ. Ελπίδα Κολοκυθά. "Χρειάζονται αξιόπιστα, συνεκτικά και αθροιστικά στοιχεία σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, διαθέσιμα και προσβάσιμα και αύξηση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας", είπε η κ. Κολοκυθά.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Βουδούρης στην παρουσίαση του με τίτλο «Το Νερό στην Κυκλική Οικονομία των Πόλεων: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης» εξήγησε πως σε μια κυκλική οικονομία η επαναχρησιμοποίηση νερού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς έχει σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, τονίζοντας ότι για την επιτυχία χρειάζονται συνέργειες και δράσεις μεταξύ ατόμων, φορέων, δήμων, πολιτείας.

Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Ευάγγελου Κυριακού, Υπεύθυνου Τουρισμού στο Δήμο Έδεσσας, με τίτλο «Water.NET. Οι δρόμοι του νερού», δίνοντας μία διαφορετική προσέγγιση των υδατικών πόρων ιστορικά και πολιτιστικά.

Η κ. Βίκυ Ιππέκη, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στις εκπαιδευτικές δράσεις, με θέμα τη βιώσιμη διαχείριση του νερού. Όπως η ίδια είπε "Οι μικροί μαθητές θα είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες κι αν εκπαιδευθούν τώρα στην εξοικονόμηση νερού, στην ορθολογική χρήση του, θα γίνουν υπεύθυνοι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες αύριο. Το σημαντικό είναι ότι η γενιά αυτή θα ευαισθητοποιήσει και εκείνους που δεν είχαν την ευκαιρία να πάρουν τέτοια ερεθίσματα στη δική τους εκπαίδευση, τους μεγαλύτερους. Αυτή η γενιά είναι το μέλλον, το αύριο, με οδηγό αυτά τα παιδιά μπορούμε να συνεχίσουμε και εμείς φτάνει να συνεχίσουν να υπάρχουν τα καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης".

Τέλος, έλαβε χώρα η παρουσίαση της κ. Αντιγόνης Πενθερουδάκης από το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, ανάδοχος της Ανατολικής Α.Ε. για το Πακέτο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής περιβαλλοντικής διαδικασίας. Η κα Πενθερουδάκη ενημέρωσε το κοινό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του έργου Best Water Use – BESTU στην πιστοποιημένη δομή του ΚΕΚ. Οι ωφελούμενοι που θα αποτελούνται από 3 ομάδες των 20 ατόμων θα καταρτιστούν για 40 ώρες στην αειφορική χρήση του νερού και για την εκπαίδευση τους θα λάβουν πιστοποιητικό από το ΚΕΚ. Μετά τις ερωτήσεις και τη συζήτηση με το κοινό, ακολούθησε ελαφρύ γεύμα και η ημερίδα ολοκληρώθηκε.

 

Φωτογραφικό Υλικό 

 

 

 

 

Για περισσότερα νέα κάνετε κλίκ εδώ

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso